Javni poziv za dodelu upotrebljavane opreme nabavljene iz evropskih fondova IPA 2013 – Projekat „Nabavka opreme neophodne za unapređenje usluga ocenjivanja usaglašenosti u Republici Srbiji“

Rok: 
10. avgust 2021. godine
Institucija: 
Ministarstvo privrede

Izbor novog Korisnika se vrši na osnovu kriterijuma, koji uključuju naročito:
-    aktivnost korisnika u poslovima ocenjivanja usaglašenosti, koja se može dokazati aktom o imenovanju ili aktom o akreditaciji, koji u obimu akreditacije ima metode ispitivanja koje se mogu primeniti na predmetnu opremu u oblastima od strateškog značaja za razvoj industrije i u oblastima sa visokim potencijalom za izvoz;
-    regionalni aspekt, tj. značaj za ravnomerni regionalni razvoj, na osnovu identifikovanih potreba privrede;
-    aktivnost korisnika u oblastima koje su obuhvaćene harmonizovanim tehničkim zakonodavstvom EU koje je preuzeto u Republici Srbiji;
-    korišćenje opreme u oblastima regulisanim tehničkim zakonodavstvom Republike Srbije;
-    postojanje iskazane potrebe privrede za uslugama ispitivanja/sertifikacije;
-    da se oprema može koristiti u oblastima značajnim za rast poslovanja u Republici Srbiji, tj. u oblastima koje utiču na rast drugih grana industrije.

Opširnije