Јавни позив за доделу употребљаванe опремe набављенe из европских фондова - - Пројекат „Набавка опреме неопходне за унапређење услуга оцењивања усаглашености у Републици Србији“

Рок: 
10. август 2021. године
Институција: 
Министарство привреде

Избор новог Корисника се врши на основу критеријума, који укључују нарочито:
-    активност корисника у пословима оцењивања усаглашености, која се може доказати актом о именовању или актом о акредитацији, који у обиму акредитације има методе испитивања које се могу применити на предметну опрему у областима од стратешког значаја за развој индустрије и у областима са високим потенцијалом за извоз;
-    регионални аспект, тј. значај за равномерни регионални развој, на основу идентификованих потреба привреде;
-    активност корисника у областима које су обухваћене хармонизованим техничким законодавством ЕУ које је преузето у Републици Србији;
-    коришћење опреме у областима регулисаним техничким законодавством Републике Србије;
-    постојање исказане потребе привреде за услугама испитивања/сертификације;
-    да се опрема може користити у областима значајним за раст пословања у Републици Србији, тј. у областима које утичу на раст других грана индустрије.

Опширније