Основни подаци о поступку

Error message

  • Views Json Query: HTTP response: Forbidden. URI: http://postupci.nsinfo.co.rs/api/getPostupakById/156.json
  • Views Json Query: HTTP response: Forbidden. URI: http://postupci.nsinfo.co.rs/api/getPostupakById/156.json
  • Views Json Query: HTTP response: Forbidden. URI: http://postupci.nsinfo.co.rs/api/getPostupakById/156.json
Основни подаци о поступку
Naziv postupkaПотврђивање урбанистичког пројекта
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Šifra: V-41
Важење: Урбанистички пројекат важи док је на снази план на основу ког је израђен.
Сврха: Дефинисање услова за изградњу на предметном простору