Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаПотврђивање урбанистичког пројекта
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Шифра: V-41
Важење: Урбанистички пројекат важи док је на снази план на основу ког је израђен.
Сврха: Дефинисање услова за изградњу на предметном простору