KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Rok: 
до искоришћења гарантног потенцијала
Institucija: 
Гаранцијски фонд АП Војводине

Garancijski fond AP Vojvodine raspisao je konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita  za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.

Garantni potencijal do 400.000.000,00 dinara.

 

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, a koje su namenjene za kreditiranje fizičkih lica – poljoprivrednika koji su nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.

 

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku:

- kombajna,

- traktora,

- drugih samohodnih poljoprivrednih mašina,

- priključnih poljoprivrednih mašina i

- opreme.

 

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica - poljoprivrednici - nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:

  • prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
  • otvoren namenski tekući račun u banci kreditoru i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta.

 

Konkurs je otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

 

Tekst Konkursa je objavljen i na sajtu Garancijskog fonda AP Vojvodine www.garfondapv.org.rs.