КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Рок: 
до искоришћења гарантног потенцијала
Институција: 
Гаранцијски фонд АП Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине расписао је конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита  за набавку нове пољопривредне механизације.

Гарантни потенцијал до 400.000.000,00 динара.

 

Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама банака, под повољнијим условима у односу на тржишне, а које су намењене за кредитирање физичких лица – пољопривредника који су носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, за набавку нове пољопривредне механизације.

 

По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за набавку:

- комбајна,

- трактора,

- других самоходних пољопривредних машина,

- прикључних пољопривредних машина и

- опреме.

 

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица - пољопривредници - носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, који испуњавању следеће минималне услове:

  • пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
  • oтворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног газдинства;
  • мање од 70 година живота на дан отплате последњег ануитета.

 

Конкурс је отворен до искоришћења гарантног потенцијала.

 

Текст Конкурса је објављен и на сајту Гаранцијског фонда АП Војводине www.garfondapv.org.rs.