NOVI PEŠAČKO-BICIKLISTIČKI MOST PREKO DUNAVA NA POSTOJEĆIM STUBOVIMA NEKADAŠNjEG MOSTA FRANCA JOZEFA

NOVI PEŠAČKO-BICIKLISTIČKI MOST PREKO DUNAVA NA POSTOJEĆIM STUBOVIMA NEKADAŠNjEG MOSTA FRANCA JOZEFA

Na postojećim stubovima nekadašnjeg Mosta Franca Jozefa gradi se pešačko-biciklistički most ukupne dužine oko 450 m. Postojeći tuneli biće rekonstruisani, i izgrađeni podzemni liftovi. Liftovi će biti panoramski, atraktivno-turističkog karaktera.

Revitalizacijom tunela biće ostvarena neposredna pešačko-biciklistička veza između rekreativne zone Keja sa novosadske, i podunavskog bedema sa petrovaradinske strane. Dalje, putevi i mreža usluga biće unapređeni, uključujući i uvođenje pedestrijanizacije u Donjem gradu i obnovu Kameničkog puta. Prostor oko objekta Lovoturs biće revitalizovan, sa zadržavanjem istorijskog karaktera ovog dela Tvrđave.

Projekat obuhvata izradu Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti, Idejnog rešenja, Hidrološku studiju, Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko nadležni organ to bude propisao), Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje i Elaborat zaštite od požara.

Projekat se trenutno nalazi u fazi ishodovanja Lokacijskih uslova. Zahtev za Lokacijske uslove podnet Pokrajinskom sekretarijatu 28.12.2022. godine. Pribavljeni su svi uslovi imaoca javnih ovlašćenja, osim ZZSK NS (kojima još uvek teče zakonski rok za izdavanje Uslova).

Procenjena investiciona vrednost iznosi 3.994.410.150,00 Din. (sa PDV)

Napomena: Investiciona vrednost je izvedena na osnovu Idejnog rešenja, može doći do značajnih odstupanja nakon izrade Idejnog projekta (10-20%).