Otvoreni poziv za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunardnim sajmovima knjiga u 2019. godini

Rok: 
11. februar 2019. godine
Institucija: 
Ministarstvo kulture i informisanja

Predmet otvorenog poziva je sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga tokom 2019. godine:
•    Lajpcig, 21-24. mart 2019.
•    Peking, 21-25. avgust 2019.
•    Moskva, 4-8. septembar 2019.
•    Frankfurt,14-18. oktobar 2019.

Cilj otvorenog poziva je razvoj međunarodne saradnje u oblasti književnosti, prevodilaštva i izdavaštva kroz podršku programima koji bi bili realizovani tokom 2019. godine u sklopu nastupa Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u Lajpcigu, Pekingu, Moskvi i Frankfurtu. Na ovaj način obezbeđuje se viši kvalitet prezentacije srpske književnosti, prevodilaštva, izdavaštva i kulture u celini i doprinosi harmonizaciji kulturnih aktivnosti sa međunarodnim i evropskim standardima i utiče na podsticanje razvoja oblasti kulture, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje/razmene u oblasti kulture i umetnosti. (Kroz poseban javni poziv biće izabran realizator zakupa i tehničkog opremanja nacionalnog štanda Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u 2019. godini.)

Pravo učešća na otvorenom pozivu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

Opširnije