Prestonica kulture Srbije

Rok: 
14. januar 2024. godine
Institucija: 
Ministarstvo kulture

U okviru Programa Prestonica kulture Srbije, Ministarstvo kulture Republike Srbije pruža podršku jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradu/opštini ili grupi podnosilaca koji će odrediti među sobom nosioca projekta, da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi, ojačaju kulturnu infrastrukturu, kulturnu produkciju, obogate kulturnu ponudu i da se u godini titule predstave jedinstvenim kulturnim i umetničkim programom.

Izabrane JLS poneće titulu – Prestonica kulture Srbije, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centar razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Opširnije