Престоница културе Србије

Рок: 
14. јануар 2024. године
Институција: 
Министарство културе

У оквиру Програма Престоница културе Србије, Министарство културе Републике Србије пружа подршку јединицама локалне самоуправе, односно граду/општини или групи подносилаца који ће одредити међу собом носиоца пројекта, да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима (уметницима, сарадницима, односно стручњацима у култури) као и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури, ојачају културну инфраструктуру, културну продукцију, обогате културну понуду и да се у години титуле представе јединственим културним и уметничким програмом.

Изабрaне ЈЛС понеће титулу – Престоница културе Србије, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центар развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Републике Србије и Европе.

Опширније