Projekti

Muzej Grada Novog Sada je u partnerstvu sa Evroregijom Dunav-Kriš-Moriš-Tisa pripremio predlog projekta „Museum pass“. Cilj projekta je poboljšanje turističke ponude kroz...
Opširnije
Grad Novi Sad je preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj aplicirao kod Ju-es-ejd/Mega programa i dobio sredstva za projekat „Brownfield for new business“, koji podrazumeva...
Opširnije
Grad Novi Sad je, u partnerstvu sa Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapitvény iz Kečkemeta, Mađarska, relizovao projekat Medical Home Care, u okviru Programa prekogranične saradnje...
Opširnije

Pages