Projekti

S ciljem da unapredi turističku ponudu Novog Sada, Grad je, preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, a u saradnji sa USAID-ovim programom MEGA, pokrenuo projekat Oživljavanje obale Dunava. Za realizaciju projekta 'Oživljavanje obale Dunava' Grad Novi Sad je obezbedio donaciju USAID-a u iznosu od 90.000 američkih dolara.
Opširnije

Pages