URBACT

Rok: 
20. mart 2024. godine
Institucija: 
Evropska unija

URBACT je 10. januara 2024. objavio poziv za evropske gradove da prenesu i prilagode svom lokalnom kontekstu inovativni projekat završen u okviru Urbanih inovativnih akcija.

Gradovi koji su implementirali projekat u okviru Urban Innovative Actions – Urbane inovativne akcije - UIA će podrazumevano delovati kao vodeći partneri, dok ostali gradovi i javna ekvivalentna tela iz 27 država članica Evropske unije, država partnera (Norveška, Švajcarska) i iz zemalja koje takođe koriste Instrumente za pretpristupanje EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija), koji su voljni da im se prenese iskustvo i znanje nekog projekta UIA, trebalo bi da odu na URBACT stranicu za traženje partnera (https://urbact.eu/partnersearchtool ) i izraze interesovanje za grad koji je implementirao projekat UIA.

Opširnije