URBACT

Рок: 
20. март 2024. године
Институција: 
Европска унија

URBACT је 10. јануара 2024. објавио позив за европске градове да пренесу и прилагоде свом локалном контексту иновативни пројекат завршен у оквиру Урбаних иновативних акција.

Градови који су имплементирали пројекат у оквиру Urban Innovative Actions – Урбане иновативне акције - УИА ће подразумевано деловати као водећи партнери, док остали градови и јавна еквивалентна тела из 27 држава чланица Европске уније, држава партнера (Норвешка, Швајцарска) и из земаља које такође користе Инструменте за претприступање ЕУ (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Србија), који су вољни да им се пренесе искуство и знање неког пројекта УИА, требало би да оду на URBACT страницу за тражење партнера (https://urbact.eu/partnersearchtool ) и изразе интересовање за град који је имплементирао пројекат УИА.

Опширније