VELOCITY 2022

29.06.2022.

Jun je imao mnoštvo izvanrednih sadržaja u svojoj prodavnici TRIBUTE projekta, a jedan od njih je vredeo čekanja. Projekat je predstavljen u Ljubljani na međunarodnoj konferenciji VELOCITY 2022, na kojoj se sastalo preko 50 izlagača širom Evrope, kako bi razmenili znanje i naučili nešto o najnovijim biciklističkim inovacijama, te kako bi se povezali i podstakli nova partnerstva. Ovaj događaj je pružio priliku kreatorima politike, akademskoj zajednici, industriji i potrošačima da priznaju ključnu ulogu koju bicikl igra u izgradnji gradova kao pogodnijih mesta za život.

Ovaj povod je bio je i prva prilika da konzorcijum predstavi projekat i njegove rezultate u kontekstu EU na visokom nivou, kao i da se predstavnici partnera lično sastanu. TRIBUTE je našao svoje mesto na konferenciji predstavljajući pilot akcije sa tematskim fokusom na Zelene biciklističke rute. Predstavnici Politecnico Milano, Ljubljane i Maribora podelili su viziju i pristup projekta i dali uvid u pilot akcije 3 grada, a to su Ljubljana, Maribor i Zagreb.

28. i 29. jula projektni partneri TRIBUTE-a će se sastati u Novom Sadu (RS) na sledećem Upravnom odboru, organizovanom uporedo sa prvim sastankom TRIBUTE Transnacionalne mreže zainteresovanih strana. Ovom prilikom, predstavnici nuMIDAS projekta su pozvani da razmene znanja i iskustva o alatima za planiranje gradova (tj. nuMIDAS Toolkit) i zajednički razgovaraju o potencijalnoj saradnji. Tokom prvog sastanka Transnacionalne mreže zainteresovanih strana iz gradova uključenih u projekat, razmeniće se najbolje prakse, stavovi i iskustva o planovima i akcijama urbane mobilnosti sa ciljem pokretanja diskusije koja će dovesti do definisanja Transnacionalne strategije TRIBUTE-a.

Ovo saopštenje za javnost je napravljeno uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj saopštenja za javnost je isključiva odgovornost TRIBUTE Partnerstva i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije i/ili Programskih tela ADRION-a .