VELOCITY 2022

29.06.2022.

Јун је имао мноштво изванредних садржаја у својој продавници ТРИБУТЕ пројекта, а један од њих је вредео чекања. Пројекат је представљен у Љубљани на међународној конференцији VELOCITY 2022, на којој се састало преко 50 излагача широм Европе, како би разменили знање и научили нешто о најновијим бициклистичким иновацијама, те како би се повезали и подстакли нова партнерства. Овај догађај је пружио прилику креаторима политике, академској заједници, индустрији и потрошачима да признају кључну улогу коју бицикл игра у изградњи градова као погоднијих места за живот.

Овај повод је био је и прва прилика да конзорцијум представи пројекат и његове резултате у контексту ЕУ на високом нивоу, као и да се представници партнера лично састану. ТРИБУТЕ је нашао своје место на конференцији представљајући пилот акције са тематским фокусом на Зелене бициклистичке руте. Представници Politecnico Милано, Љубљане и Марибора поделили су визију и приступ пројекта и дали увид у пилот акције 3 града, а то су Љубљана, Марибор и Загреб.

28. и 29. јула пројектни партнери ТРИБУТЕ-а ће се састати у Новом Саду (РС) на следећем Управном одбору, организованом упоредо са првим састанком ТРИБУТЕ Транснационалне мреже заинтересованих страна. Овом приликом, представници нуМИДАС пројекта су позвани да размене знања и искуства о алатима за планирање градова (тј. нуМИДАС Тoolkit) и заједнички разговарају о потенцијалној сарадњи. Током првог састанка Транснационалне мреже заинтересованих страна из градова укључених у пројекат, размениће се најбоље праксе, ставови и искуства о плановима и акцијама урбане мобилности са циљем покретања дискусије која ће довести до дефинисања Транснационалне стратегије ТРИБУТЕ-а.

Ово саопштење за јавност је направљено уз финансијску помоћ Европске уније. Садржај саопштења за јавност је искључива одговорност ТРИБУТЕ Партнерства и ни под којим околностима се не може сматрати да одражава став Европске уније и/или Програмских тела АДРИОН-а .