Архива конкурса

30/06/2021 - 08:30
Рок: 
Рок за подношење Захтева за доделу бесповратних средстава је 30 дана од објављивања Јавног позива на сајту Министарства.
Институција: 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Опширније
08/06/2021 - 09:23
Рок: 
10 радних дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници Министарства
Институција: 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Опширније

Pages