Пројекти

Као победнику такмичења локалних самоуправа у управљању финансијама и кредитној способности, међународна агенција "Moody's Investors Service" уз финансијску подршку УСАИД-a. Граду Новом Саду доделила је кредитни рејтинг. Овим је омогућено да Град Нови Сад постане прва локална самоуправа у Србији која своје развојне инфраструктурне пројекте финансира издавањем дугорочних муниципалних обвезница. Уговор о издавању општинских обвезница између Града и UniCredit Grupe потисан је 8. јула 2011. године. Вредност донације за одређивање кредитног рејтинга је 30.000,00 долара.
Опширније
Град Нови Сад је преко Канцеларије за локални економски развој аплицирао код Ју-ес-ејд/Мега програма и добио средства за пројекат „Brownfield for new business“, који подразумева...
Опширније
Град Нови Сад је, у партнерству са Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapitvény из Кечкемета, Мађарска, релизовао пројекат Medical Home Care, у оквиру Програма прекограничне сарадње...
Опширније
Град Нови Сад је путем Канцеларије за локални економски развој, у сарадњи са ЈКП „Информатика“ Нови Сад као партнером, аплицирао у оквиру програма „Exchange 3“ са пројектом који носи назив „E-Government“ (Е-управа). Програм је расписан од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а финансира се из средства „IPA“ фондова Европске уније, одобрена су средства у укупном износу од 212.710,68 евра, у динарској противвредности. Пројекат је саставни део пројекта Аутоматизације пословног процеса, из Стратегије привредног развоја Града Новог Сада. Информационо - комуникационе технологије (ИКТ) за локалну самоуправу представљају шансу да се приближи грађанима и да увећа и квантитет и квалитет својих услуга, да повећа ефикасност и смањи трошкове у јавном сектору, стимулише увођење нових и побољшање постојећих сервиса. Циљ пројекта је да се дефинишу и реализују неопходних предуслова за успостављању Е-управе, утврде и креирају приоритетне електронске услуге и исте ставе на располагање грађанима и правним лицима кроз портал и шалтер за пријем електронске документације. Увођењем Е-управа омогућава се свим корисницима (грађанима, привредним субјектима, организацијама и др.) да послове пред органима локалне самоуправе завршавају једноставније, брже и јефтиније. Грађанима ће бити омогућено да услуге за које је то погодно користе посредством Интернета и свог личног рачунара, другог кућног или мобилног уређаја.
Опширније

Pages