ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА WЕБ ПОРТАЛУ ГРАДА НОВОГ САДА

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је Град Нови Сад у оквиру прекограничног програма "EXCANGE 3" у оквиру пројекта Веб портал за инвеститоре са ГИС-ом израдио сајт намењен страним и домаћим инвеститорима који су заинтересовани да улажу у производни и пословни сектор.

Сва заинтересована приватна лица која располажу слободним локацијама или објектима производне и пословне намене на подручју Града Новог Сада и приградских насеља могу исте огласити без накнаде и то на следећи начин:

1) На дну странице можете преузети формулар и читко га попунити;

2) У зависности да ли оглашавате објекат или слободну локацију приложите следеће:

За објекат (brownfield)

a) Препис листу непокретности (не старију од 30 дана) коју издаје РГЗ Нови Сад;

б) CD са фотографијама објекта.

Напомена: Уколико нисте укњижени као власник на предметном објекту потребно је да приложите Употребну дозволу за објекат.

За слободну локацију (greenfield)

а) Информацију о локацији коју издаје Градска управа за урбанизам и грађевинске послове;

б) Препис листу непокретности (не старију од 30 дана), коју издаје Републички геодетски завод - Нови Сад;

ц) CD са фотографијама локације.

3) Тражену документацију са читко попуњеним формуларом доставити на писарницу Градске куће са назнаком: Канцеларија за локални економски развој - ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ВЕБ ПОРТАЛУ ГРАДА НОВОГ САДА

Достављену документацију ће прегледати стручна служба Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. Уколико документација задовољава критеријуме за оглашавање у смислу имовинско-правних односа и намене локација или објеката Ваш оглас ће бити објављен на сајту за инвеститоре.