Иницијатива за инклузију

Рок: 
29. септембар 2017. године
Институција: 
Немачко министарство за привредну сарадњу, Немачка организација за међународну сарадњу

Стална конференција градова и општина позива градове и општине у Србији да до 29. септембра поднесу концепт пројекта "Иницијатива за инклузију", којим ће омогућити запошљавање повратника, односно тражилаца азила, потенцијалних тражилаца азила, Рома и припадника других маргинализованих и угрожених друштвених група на локалу. Кроз позив за подношење предлога пројеката биће изабрано 6 градова/општина.

Максимално трајање пројеката је 12 месеци. Крајњи датум завршетка активности за све пројекте, без обзира на датум почетка, је 31. децембар 2018. године.

Максимални износ грантова за појединачне пројекте износи 200.000 ЕУР, а минимални 170.000 ЕУР. Град, општина или градска општина – апликант може додатно да финансира пројекат сопственим, односно средствима ко-апликанта.

Водећи подносилац пројектног концепта мора да буде град, општина или градска општина, а као партнери на пројекту могу учествовати:
• градови, општине и градске општине у Републици Србији;
• Регионалне развојне агенције;
• Националнa службa за запошљавање;
• Организације цивилног друштва;
• Образовне институције, акредитоване агенције за неформално образовање и регионални центри за стручно усавршавање;
• Установе социјалне заштите;
• Пословна удружења и удружења послодаваца/предузетника;
• Локални медији

Сваки предлог пројекта мора предвидети укључивање најмање једног партнера.

Опширније