Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију ЛАП за унапређење положаја Рома из области становања

Рок: 
25. јун 2021. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Средства ће бити расподељена на следећи начин:
1. За суфинансирање израде локалних акционих планова за побољшање положаја Рома у градовима и општинама на територији АП Војводине – 1.000.000,00 динара (висина тражених средстава не може бити већа од 200.000,00 динара)
2. За реализацију Локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања – 1.200.000,00 динара (висина тражених средстава не може бити већа од 600.000,00 динара)

Право учешћа на конкурсу имају градови и општине са територије АП Војводине. Општине и градови који аплицирају су у обавези да обезбеде учешће минимум једнако износу тражених средстава на конкурсу. Предност ће имати градови и општине који имају ангажованог координатора за ромска питања, педагошког асистента и здравственог медијатора.

Опширније