Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2024. години

Рок: 
30. јануар 2024. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Секретаријат додељује бесповратна средстава у износу од 80.000.000,00 динара, ради повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем инвестирања у основна средства, а у циљу унапређења и побољшања општих услова пословања, смањења трошкова, повећања ефикасности увођењем нових или побољшањем постојећих пословних капацитета, модернизацијом производних и услужно оријентисаних делатности.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају предузетници и привредна друштва са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, издвојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине.

Опширније