Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2024. godini

Рок: 
30. јануар 2024. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам

НАМЕНА СРЕДСТАВА

1. Подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре – СМЕШТАЈНИ ОБЈЕКТИ, кроз субвенционисање:

А) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката, у складу са законом;
Б) израде пројектно-техничке документације за активности из тачке 1. под А;
В) постављање пуњача за мала електрична возила и аутомобиле, у складу са законом;
Г) набавке машина и опреме за угоститељску делатност, за смештајне објекте;
Д) увођења технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката;
Ђ) набавке и уградњу соларних панела, у складу са законом.

2. Подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре - РЕСТОРАНИ, кроз субвенционисање 1:

А) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката, у складу са законом;
Б) израде пројектно-техничке документације за активности из тачке 1. под А;
В) постављање пуњача за мала електрична возила и аутомобиле , у складу са законом;
Г) набавке машина и опреме за угоститељску делатност- ресторан;
Д) увођења технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката.
Ђ) набавку и уградњу соларних панела, у складу са законом.

Право учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна друштва и предузетници који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре са активним статусом.

Опширније