Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за доделу минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2022. годину

Рок: 
21. април 2022. године
Институција: 
Министарство за бригу о селу

Подносилац пријаве може да буде јединица локалне самоуправе. Може се конкурисати само једним пројектом. Максималан износ бесповратних средстава износи 7.000.000 динара, а додељује се за куповину минибусева у белој боји са укупно двадесет и једним путничким седиштем, намењених искључиво за потребе превоза сеоског становништва из једног сала у груго сели или из села у градско седиште.

Опширније