Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава

Рок: 
31. јануар 2021. године
Институција: 
Министарство заштите животне средине

Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу за 2020. годину.

На јавни конкурс могу се пријавити:
•    оператери постројења за  поновно искоришћење, односно третман отпада који имају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон),
•    произвођачи пластичних кеса – трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 микрона.

Опширније