Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2021. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова ЕУ

Рок: 
15. септембар 2021. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за финансије

Право учешћа има правно лице (Субјект) чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, под условом да је уговорна страна на пројекту (носилац пројекта или партнер на пројекту) која има обавезу обезбеђења сопствених финансијских средстава, односно суфинансирања пројекта.

Субјекту се може доделити максимално 4.000.000,00 динара по овом јавном конкурсу. Субјект може да поднесе више од једне пријаве по овом јавном конкурсу. За индиректне кориснике буџета локалне самоуправе пројаву подноси надлежна јединица локалне самоуправе, а износ средстава који се додељује јединици локалне самоуправе за потребе реализације пројекта индиректних корисника буџета локалне самоуправе не сабира се за одређивање максималног износа средстава који се може доделити (тој) јединици локалне самоуправе.

Опширније