Јавни конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини

Рок: 
1. јул 2021. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Намењен је спортским организацијама, савезима за школски спорт јединица локалних самоуправа и надлежним територијалним спортским савезима јединица локалних самоуправа. Финансираће се пројекти и програми којима се доприноси развоју спорта у АП Војводини, а који имају за циљ унапређење спорта деце и младих укључујући и школски спорт, повећање обухвата грађана бављењем спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације, развој и унапређење врхунског спорта, подизање капацитета спорта на свим нивоима у АП Војводини. Укупан износ средстава по овом конкурсу износи 20.000.000 динара.

Опширније