Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

Рок: 
25. септембар 2017. године
Институција: 
Министарство омладине и спорта

За реализацију циљева конкурса министарство ће одабрати један или више програма и пројеката из следећих области:

ДЕО КОНКУРСА А: Стварање услова за квалитетно провођење слободног времена, активно учешће у друштву, спровођење културних садржаја, неформално образовање и информисање прилагођено потребама свих категорија младих (реновирање и опремање канцеларије за младе, омладинских клубова и других простора за младе); стварање услова за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих у ЈЛС прилагођено потребама свих категорија младих (учешће у изградњи теретана на отвореном, отворених простора за рекреативне садржаје, бициклистичке, трим стазе итд.);

ДЕО КОНКУРСА Б: Развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу.

Право да конкурише за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма или пројекта има јединица локалне самоуправе која има основану канцеларију за младе. Препоручује се да један подносилац програма или пројекта учествује на јавном конкурсу са једним програмом или пројектом, којим реализује једну од наведених активности у Смерницама. Партнерство на реализацији програма или пројекта може се стварити са различитим секторима: јавни, приватни, цивилни и додатно ће се вредновати.

Резултат програма или пројеката у делу конкурса А мора бити изграђен, реновиран и/или опремљен објекат, док резултат програма или пројеката у делу конкурса Б треба да буде запослење одређеног броја младих укључених у програм или пројекат или покретање сопственог бизниса.

Опширније