Јавни позив за доделу бесплатних средстава у циљу подршке јединицама локалнеих самоуправа у градским општинама за успостављање и унапређење јединственог управног места

Рок: 
15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, односно до 26. фебруара 2024. године
Институција: 
Министарство државне управе и локалне самоуправе

У оквиру наставка подршке градовима и општинама у увођењу јединственог управног места, Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује седми по реду Јавни позив за доделу бесповратних средстава у циљу подршке јединицама локалних самоуправа и градским општинама за успостављање и унапређење јединственог управног места у укупном износу од 90.000.000,00 динара буџетских средстава.

Средства су намењена за: унапређење и опремање простора за потребе јединственог управног места, подизање постојећег нивоа техничко-информатичке опремљености, унапређење софтверско-хардверске инфраструктуре за успостављање јединственог управног места, пружање подршке унапређења кадровског потенцијала кроз неопходне додатне обуке службеника за рад на јединственом управном месту.

Опширније