Јавни позив за доделу бесповратних средстава намењених запошљавању жена, за подршку отпочињању сопственог бизниса

Рок: 
30 дана од дана објављивања Јавног позива
Институција: 
Привредно друштво Mozzart doo заједно са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Координационим телом за родну равноправност

Право на коришћење бесповратних средстава имају жене које су незапослене и имају квалитетну пословну идеју за самозапошљавање.

Укупно расположива средства за намене овог Јавног позива, износе 50.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате средстава.

Бесповратна средства додељују се у укупном износу од највише 10.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате средстава, по одабраном пројекту, у зависности од сваке појединачне пословне идеје незапослене жене, у циљу оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Опширније