ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗАДРУГЕ

Рок: 
29. март 2012.
Институција: 
Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије

Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије расписало је јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру мере подршке малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама за јачање иновативности. Меру подршке малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама за јачање иновативности спроводи Министарство економије и регионалног развоја у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој и мрежом акредитованих регионалних развојних агенција. Укупнo расположива средства за реализацију ове Мере износе 50.000.000,00 динара.

 

Општи циљ Мере јесте подршка развоју културе инвестирања малих и средњих предузећа, предузетника и задруга  у иновативност ради повећања конкурентности, кроз учешће у суфинансирању оправданих трошкова за следеће активности:
• развој новог производа или услуге - активност обухвата припрему производње нових производа/услуга у техничком и технолошком смислу;
• значајно побољшање постојећег производа или услуге - активност обухвата функционалне и квалитативне модификације постојећег производа/услуге;
• израда нових колекција у модној индустрији - активност обухвата припремне радње у развоју нове модне колекције;
• израда идустријског дизајна/редизајна производа - активност обухвата део развоја новог производа/услуге односно модификацију постојеће који се односи на њене естетске карактеристике;
• израда нове амбалаже производа - активност се односи на израду новог паковања производа/услуге;
• маркетинг планирање развоја производа/услуге - активност обухвата припрему развоја новог производа/услуге која има за циљ да смањи неизвесност успеха новог производа/услуге на тржишту кроз анализу тржишта, анализу конкуренције и гране, истраживање производа, истраживање продаје и др.; 
• побољшање постојећег и увођење новог процеса производње - активност обухвата припрему производње на нов или унапређен начин;
• откуп права на домаћи патент/мали патент и патентну документацију - активност се односи на откуп права интелектуалне својине, било да је носилац права интелектуалне својине правно или физичко лице.

 

Право на коришћење бесповратних средстава имају привредни субјекти, регистровани у Агенцији за привредне регистре, и то:
1) правна лица категорисана као мала и средња предузећа у складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији;
2) предузетници који воде двојно књиговодство и
3) задруге.

 

Привредни субјекти који су се пријавили да буду корисници Мере могу остварити право на рефундирање до 50% оправданих трошкова иновативних активности, без пореза на додату вредност. Преостали износ средстава привредни субјекти су обавезни да финансирају из сопствених извора, из средстава која не потичу из буџета Републике Србије, буџета локалне самоуправе или донаторских организација. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 100.000,00 динара, нити већи од 1.500.000,00 динара.

 

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација, у складу са Програмом Мера о распореду и коришћењу средстава за програмирање регионалног развоја и подршке малим и средњим предузећима и предузетништву у 2012. години, предају се лично или препорученом поштом најближој акредитованој регионалној развојној агенцији односно Националној агенцији, у два примерка на следеће адресе:

• Регионална агенција за развој Источне Србије „RARIS“, д.о.о. Зајечар; Трг Ослобођења 1, Зајечар; Тел: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org;
• Регионални центар за друштвено економски развој – Банат, д.о.о. Зрењанин; Чарнојевићева 1, Зрењанин; Тел: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs;
• Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о., Лесковац; Влајкова 199, Лесковац; Тел: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
• Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, Краљево д.о.о.; Цара Душана 49, Краљево; Тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;
• Обласна развојна асоцијација „ЈУГ“ д.о.о. Ниш; Обреновићева 17/1, Ниш; Тел: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs;
• Регионална развојна агенција – Златибор д.о.о. Ужице; Петра Ћеловића бб, Ужице; Тел: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
• Регионална развојна агенција Бачка; Булевар Михајла Пупина 20/II, Нови Сад; Тел/факс: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
• Регионална развојна агенција Срем, Главна бр.172, Рума; Teл: 022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs.

 

Пријаве се могу предати и у Националној агенцији за регионални развој, Канцеларија у Београду, Трг Николе Пашића 5/VI, 11 000 Београд, тел: 011/20 60 832 и 011/20 60 829.
У наведеним агенцијама се могу добити све информације неопходне за учешће у Мери,  као и стручна помоћ за припрему захтева.

 

Рок за подношење пријава је 29. март 2012. године.

Конкурсна документација неопходна за учешће у Мери, може се преузети на интернет странама Министарства на адреси: www.merr.gov.rs и Националне агенције на адреси:  www.narr.gov.rs.