Јавни позив за пријаву пројеката за Програм о изменама и допунама Програма подстицања регионалног раста у Републици Србији у 2023. години

Рок: 
15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“
Институција: 
Кабинет министра без портфеља задуженог за предлагање мера и учествовање у координацији активности у области равномерног регионалног развоја

За подстицање регионалног раста у Републици Србији у 2023. години предвиђена су средства у износу 38.000.000,00 динара за суфинансирање учешћа ЈЛС и АРРА или самостално ЈЛС у реализацији пројеката од значаја за обласни и локални развој.

Пројекти од значаја за регионални раст који су предмет суфинансирања од стране Кабинета министра су:
(1) Пројекти који доприносе развоју предузетништва, инвестиција и иновација; пројекти унапређења пословне инфраструктуре (индустријске и пословне зоне, технолошки паркови, иновациони центри, пословни инкубатори и кластери); пројекти који доприносе стварању повољних услова за бржи развој start-up предузећа; пројекти повећања запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе;
(2) Пројекти изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре;
(3) Пројекти изградње, реконструкције и адаптације објеката из области образовања и културе;
(4) Пројекти изградње и опремање објеката социјалне инфраструктуре и туризма;
(5) Пројекти дигитализације општинских услуга;
(6) Пројекти унапређења међуопштинске сарадње.

Коришћење средстава за суфинансирање пројеката од значаја за регионални раст имају ЈЛС и АРРА или самостално ЈЛС.

Опширније