Јавни позив за реализацију програма подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“

Рок: 
25. септембар 2020. године
Институција: 
Национална служба за запошљавање

Програм „Моја прва плата“ подразумева оспособљавање незапосленог за самосталан рад, односно праксу на пословима код послодавца у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад. Програм се реализује без заснивања радног односа.

Опширније