ЈАВНИ ПОЗИВ ЖЕНАМА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Рок: 
22. март 2012.
Институција: 
Агробизнис пројекат Америчке агенције за менународни развој (УСАИД) и Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова АП Војводине

Агробизнис пројекат Америчке агенције за менународни развој (УСАИД) у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за рад, запошљавање и равноправност полова, покреће Програм обуке жена у агробизнису. Програм је намењен искључиво женама које имају пословну идеју да покрену бизнис у сектору агробизниса на територији града Новог Сада (укључујући градска и приградска насеља и месне заједнице). Право учећа у едукативном програму, као и у програму финансијске подршке можете остварити ако задовољавате следеће услове конкурса:

  • Да сте активни или планирате да будете у неком од следећих сектора: сточарство, млекарство, воћарство (јагодичасто и дрвенасто воће), сакупљање и прерада печурки, зачинско и ароматично биље, повртарство.
  • Ваше пребивалиште налази се на територији града Новог Сада.

 

Предност приликом одабира имаћете уколико сте:

  • Незапослени сте и регистровани у Националној служби за запошљавање или
  • Чланица сте пољопривредног газдинства или домаћинства и незапослена или
  • Носилац сте пољопривредног газдинства и
  • Немате регистрован бизнис на своје име (СЗР, СТР или д.о.о.) нити сте стално запослени и пријављени у породичној фрми
  • Чланица сте женске пољопривредне задруге.

 

Напомена: Програм је превасходно намењен незапосленим женама, али уколико имате идеју за агробизнис који желите да започнете иако сте запослени на другом месту пријавите се, а ваша ће се пријава размотрити.

 

Рок за подношење пријава је 22. март 2012. године.

 

Јавни позив је објављен на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова www.psrzrp.vojvodina.gov.rs. Додатне информације можете добити на бројевима телефона: 021 487 46 10 и 021 528 490.