Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаДоношење решења о уклањању објекта
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Шифра: V-34
Сврха: Добијање дозволе за уклањање објекта
Рок: 8