Конкурс о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу пива на територији АП Војводине у 2021. години

Рок: 
11. јун 2021. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за набавку:
-  кувач за пиво тј. вариона,
-  ферментори за пиво,
-  расхладни систем за одржавање температуре,
-  плочасти измењивачи за хлађење сладовине,
-  линија за прање ферментора (цип систем),
-  линија за флаширање,
-  пумпе за претакање,
-  линија за пречишћавање и осмозу воде.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу, а за више намена до максималног износа бесповратних средстава по једној пријави.

Опширније