КОНКУРС ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Рок: 
9. март 2012.
Институција: 
Покрајински секретаријат за привреду АП Војводине

Покрајински секретаријат за привреду расписао је Конкурс за дотације невладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама за развој привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу од 14.800.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу имају регистроване невладине организације и остале непрофитне институције са територије Аутономне Покрајине Војводине за суфинансирање пројеката за развој привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа. На конкурс се могу пријављивати директни и индиректни буџетски корисници.

Рок за подношење пријава је 9. март 2012. године.

Конкурс је објављен на интернет презентацији  Покрајинског секретаријата за привреду www.spriv.vojvodina.gov.rs. Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду на телефон 021/487-4892 или 021/456-885, факс 021/557-084.