KОНКУРС ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Рок: 
14. март 2012.
Институција: 
Покрајински секретаријат за привреду АП Војводине

Покрајински секретаријат за привреду расписао је Конкурс за дотације невладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама за унапређење заштите потрошача на територији Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења и савези удружења за заштиту потрошача са територије Аутономне Покрајине Војводине који су уписани у Евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту потрошача из чл.129. Закона о заштити потрошача за суфинансирање пројеката за унапређење заштите потрошача у области непоштеног пословања.

Рок за подношење пријава је 14. март 2012. године.

Конкурс је објављен на интернет презентацији  Покрајинског секретаријата за привреду www.spriv.vojvodina.gov.rs. Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду на телефон 021/487-4480 или 456-424, факс:021/557-084.