КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Рок: 
27. март 2012.
Институција: 
Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања расписало је „Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите животне средине у 2012. години чији су носиоци невладине организације", у износу од 15.500.000,00 динара. Реализација одабраних пројеката биће суфинансирана највише до 500.000,00 динара по пројекту.

 

Министарство ће суфинансирати пројекте од јавног интереса, који могу допринети унапређењу стања у области заштите животне средине. Пројекти се могу односити на:

  • популаризацију, подстицањe и јачањe свести о значају заштите животне средине (информисање, промотивне активности, издаваштво, фестивали, кампање, еколошке изложбе);
  • унапређење знања о одређеној теми кроз организовање неформалних видова образовних активности (семинари, стручни скупови);
  • реализацију пројеката усмерених ка решавању појединачног проблема или теме  у области очувања природних ресурса и заштите животне средине (заштита и одрживи развој природних ресурса; заштита природе; биодиверзитет,  заштита озонског омотача; климатске промене; управљање отпадом (изузев пројеката који се односе на акције чишћења и уређења простора) и друге области из делокруга Министарства;
  • друге активности од јавног интереса којима се доприноси заштити животне средине 

 

Крајњи рок за подношење пријава је 27. март 2012. године.

 

Конкурс je објављен на интернет презентацији Министарства животне средине, рударства и просторног планирања (www.ekoplan.gov.rs). Детаљније информације могу се добити на телефон: 011/3132-936.