Конкурси Министарства заштите животне средине

Рок: 
29. јануар 2024. године
Институција: 
Министарство заштите животне средине

Министарство заштите животне средине је објавило четири конкурса:
1.    Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024. години
2.    Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора у 2024. години
3.    Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години
4.    Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2024. години

Опширније