Конкурси Управе за капитална улагања АПВ

Рок: 
31. јануар 2024. године
Институција: 
Управа за капитална улагања АПВ

1. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и рехабилитације јавних путева, укључујући и бициклистичке стазе, на територији Аутономне покрајине Војводине.

2. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације система за водоснабдевање, припрему воде за пиће, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода, у јавној својини, на територији Аутономне покрајине Војводине. Средства не могу да буду коришћена за финансирање и суфинансирање изградње кућних прикључака.

3. Јавни конкрус за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације објеката пословне инфраструктуре и туристичке инфраструктуре у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине, укључујући и инфраструктуру која обезбеђује функционално интегрисање пословне и туристичке инфраструктуре у окружење (саобраћајна, комунална, електроенергетска, енергетска инфраструктура и слично).

4. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације спортских објеката у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине, укључујући и школске спортске објекте.

Право учешћа на сваком јавном конкурсу имају јединице локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине. Подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву на сваки јавни конкурс.

Опширније