Конкурси

21/04/2017 - 10:42
Рок: 
Конкурс је отворен до утрошка планираних средстава
Институција: 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Опширније
03/04/2017 - 10:55
Рок: 
до искоришћења средстава планираних за реализацију кокурса или до доношења одлуке надлежног органа о затварању конкурса
Институција: 
Развојни фонд АПВ
Опширније

Pages