ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ”ОСНАЖИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОМ ИМОВИНОМ”

24.02.2020.

Радионица на тему уписа права јавне својине у оквиру пројекта ”Оснаживање локалних система управљања јавном имовином”, који спроводе Град Нови Сад – Градска управа за имовину и имовинско – правне послове и oпштине Апатин и Сремски Карловци у оквиру програма Exchange 5, одржана је у Новом Саду.

Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).

На радионици су поред представника Града Новог Сада и општина Апатин и Сремски Карловци, надлежних јавних комуналних предузећа учествовали и представници Републичког геодетског завода који су учеснике ближе информисали о начинима рада и поступања ове институције. На скупу је посебна пажња посвећена питању успостављања права својине на подземним водовима и пратећим објектима, односно примени Закона о озакоњењу.     

Планирано је одржавање укупно три радионице на тему размене знања и искустава у досадашњем току уписа права јавне својине у партнерским локалним самоуправама.

Пројекат “Оснаживање локалних система управљања јавном имовином” вредан je 242.860,18 евра, започет је 22. децембра 2018. године и траје 24 месеца.

 

Нови Сад, 24. фебруар 2020. године