Одржани иницијални састанци Тематских радних група за израду Плана развоја Града Новог Сада

14.02.2022.

У периоду од 9. до 11. фебруара 2022. године одржани су иницијални састанци следећих тематских радних група за израду Плана развоја Града Новог Сада:

  • Тематске радне групе за економски развој,
  • Тематске радне групе за друштвени развој,
  • Тематске радне групе за урбани развој и заштиту животне средине, и
  • Тематске радне групе за добру управу.

На састанку је поред руководилаца тематских радних група, учествовала већина чланова тематских радних група за израду Плана развоја Града Новог Сада. Члановим су овом приликом учена решења о именовању, а сви присутни су детаљније упознати са процедуром израде Плана развоја, улогом тематских радних група, и наредним кораком у изради документа – анализом постојећег стања.