ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА ЗА ФАБРИКУ ЧОКАЛАДЕ

13.07.2021.

Град Нови Сад уложио је око 342 милиона динара за изградњу инфраструктурних објеката потребних за несметан рад и функционисање фабрике чоколаде „Barry Callebaut“.
На локалитету источно од пута М7 и јужно од каћке петље изграђена су два колска прилаза фабрици дужине 22м (сваки по 11м), пешачка стаза у дужини од 545м, и бициклистичка од 170м, као и 62 паркинг места.
Зацевљена је атмосферска канализација у дужини од 566м и обављени радови на чишћењу и уређењу канала у дужини од 421м, са израдом загата и изливне грађевине.
Изграђена је канализација у дужини од 3.800м, са једном црпном станицом, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског. Комунално је опремљена и прикључена на систем водовода и канализације компанија ''Barry Callebaut'', као и 10 других привредних субјеката који се налазе дуж трасе новоизграђене мреже.

Извор: Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције