ПОЧИЊУ ПРОГРАМИ ОБУКА „ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И НЕЗАПОСЛЕНИХ У ТУРИЗМУ“

19.05.2022.

Градска управа за привреду Града Новог Сада заједно са Центром за истраживања и студије туризма из Новог Сада и Пословним удружењем хотелско угоститељске привреде ХОРЕС из Београда, започиње са реализацијом Програма обука „Образовање и стручно усавршавање запослених и незапослених у туризму“ који ће се спроводити на територији Новог Сада у периоду од маја до октобра 2022. године.

Стратегијом развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године, као и Програмом развоја туризма града Новог Сада за период 2018-2022. године, међу стратешким циљевима развоја дестинације Нови Сад, предвиђају се континуиране едукације и обуке кадрова из јавног, приватног, цивилног и академског сектора.

Посебан циљ обука и едукација јесте подизање нивоа знања и вештина, образовање и стручно усавршавање актера у туризму који треба да резултира подизањем конкурентности дестинације Нови Сад. Друго, обуком незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање омогућава се адекватан приступ тржишту рада, директна комуникација са угоститељима и увид у реалне потребе за профилима рецепционера, кувара и собарица.

Град Нови Сад од 2019. године издваја значајна средства за реализацију различитих врста обука за запослене, али и за незапослене особе са територије Новог Сада.

Програм обука за стручно усавршавање запослених у туризму започиње са првом радионицом 31. маја у Галерији Матице српске. Теме које ће се обрадити: Канали продаје туристичке дестинације који се усклађују са ТОНС-ом, Брендирање и позиционирање туристичке дестинације, Управљање туристичком дестинацијом и најбоље праксе у региону које су примењиве на дестинацију Нови Сад, Циклотуризам, Унапређење конгреса и сајмова као приоритетних туристичких производа, Сарадња јавног и приватног сектора у области туризма и друге.

Програм обука за незапослене у туризму који су евидентирани код Националне службе за запошљавање, а који желе да се преквалификују или стекну додатне вештине биће реализован у три сегмента: рецепционери, кувари и собарице. Обуке ће трајати у одабраним објектима 20 дана.
На крају Програма планирано је стручно путовање за 50 најбољих полазника које ће поред карактера посете најбољим праксама имати и едукативни карактер, а уједно ће садржати и компоненту умрежавања са актерима истог или сличног профила на дестинацији.

Сви који су заинтересовани могу се пријавити преко следећих контаката:

       Центар за истраживања и студије туризма, Нови Сад
                   Контакт особа: Јелисавета Пурић Самарџија
        Телефон: +381 65 5511117, +381 21 6571766
        E- mail: jelisaveta.puric@ctrs-balkans.org , www.ctrs-balkans.org