ПОЗИВ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ ПРУЖАЛАЦА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА У СРБИЈИ

Рок: 
1. јануар 2013.
Институција: 
Иницијатива Пројекта "Унапређење иновативности и конкурентности МСПП", Министарства економије и регионалног развоја и Националне агенције за регионални развој

Циљ ове иницијативе је да према међународним стандардима процени и сертификује индивидуалне пружаоце услуга за подршку пословању и консултанте који раде са МСПП, као и да им пружи могућност да буду препознати као стручни професионалци посебно оспособљени за рад са МСПП. Сврха је да се МСПП обезбеди квалитетна и проверена подршка пословних консултаната кроз програме и мере које спроводе Министарство економије и регионалног развоја и Национална агенција за регионални развој.

Сертификација је отворена за сваког пружаоца услуга пословне подршке који ради са МСПП као консултант, тренер, или саветник. Кандидати треба да имају најмање три године професионалног искуства, релевантне академске/професионалне квалификације и жељу за континуираним професионалним развојем.

Сертификација је у складу са постојећом међународном праксом и састоји се од следећих корака:
1. Пријављивање (регистрација) заинтересованих
2. Подношење пријава
3. Преглед пријаве
4. Тест знања
5. Разговор са кандидатом
6. Сертификација (ако су кораци 3-5 задовољавајући)
7. Наставак професионалног развоја и мониторинг
8. Поновна сертификација након 2 године (ако је корак 7 задовољавајући)

 

Сертификација је заснована на испуњавању кључних критеријума за ефикасан рад са МСП. Овим процесом биће обухваћени општи саветници, консултанти и тренери који могу да раде са МСП на пројектима стратешког пословног развоја од старт-уп, преко почетне фазе развоја до раста и интернационализације, као и специјализовани пружаоци услуга, односно консултанти који пружају подршку МСП у ужим и специјализованим областима као што су увођење стандарда квалитета, развој људских ресурса, финансијски менаџмент, технологије итд. Улогу сертификационог тела у Србији има Национална агенција за регионални развој.

 

Консултанти који успешно прођу процес сертификације биће уписани у регистар као ауторизовани пружаоци услуга за националне програме подршке МСП и истовремено ће бити представљени на наменском веб порталу за МСП.

Рок за пријаву је 1. јануар 2013. године. Регистрација се може извршити на интернет сајту: www.icip-serbia.org.

 

За додатне информације молимо контактирајте: office@icip-serbia.org.