Пројекат TRIBUTE - „Интегрисане и иновативне акције за одрживу надоградњу урбане мобилности“

У оквиру Interreg ADRION програма, финансираног из ERDF и IPA II, одобрена су средства за реализацију пројекта „Интегрисане и иновативне акције за одрживу надоградњу урбане мобилности“ (TRIBUTE - Integrated and Innovative actions for sustainable Urban mobility upgrade).

Водећи партнер је Politecnico di Milano, а остали партнери на пројекту су Град Нови Сад – Градска управа за саобраћај, Општина Милано, Град Љубљана, Град Марибор, Град Загреб, Општина Патрас, Град Сарајево и Главни Град Подгорица, а придружени партнери су Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад, Град Игуменица, Округ Загреб, Окружни туристички биро Загреб, Туристичка канцеларија Загреб и Регионална развојна агенција Љубљана.

Главни циљ пројекта је унапређење градског превоза развојем ефикаснијих транспортних услуга и решења за одрживу мобилност прилагођену потребама људи. Фокус пилот пројекта у Новом Саду је креирању мобилне апликације и постављању монитора на аутобуским стајалиштима, који ће корисницима јавног аутобуског превоза на одређеној линији пружати информације о доласцима и одласцима аутобуса у реалном времену, а на основу података из возила у која ће бити постављени GPS уређаји. Такође, корисници мобилне апликације ће добијати и информације о алтернативним видовима превоза (нпр. бициклистички) у циљу задовољења индивидуалних потреба на одржив начин.

Укупна вредност пројекта износи 3.269.400,00 евра.