Star Venture Programme

Рок: 
30. септембар 2020. године
Институција: 
EBRD – Европска банка за реконструкцију и развој

Европска банка за реконструкцију и развој ће помоћи start-up-овима са Западног Балкана да ојачају своје перформансе и убрзају животни циклус кроз радионице за пословну дијагностику, пројекте прилагођеног саветовања, online или личне менторске сесије, глобалне мреже пословних партнера и приступ финансијама.

Опширније