Субвенције за куповину електричног возила

Рок: 
31. октобар 2024. године
Институција: 
Министарство заштите животне средине

Правна лица, предузетници и физичка лица која купују возило на рате, да би користили субвенцију из члана 4. ове уредбе, дужни су да пре исплате субвенције закључе уговор о финансијском лизингу и исплате износ у висини од најмање 15% купопродајне цене новог возила даваоцу финансијског лизинга на име дела учешћа за одобрење уговора о финансијском лизингу возила.

Опширније